30/11/11

Unha muller sen home é coma un peixe sen bicicleta

Como disque dixo unha tal Margot Lang,
"Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad"

27/11/11

Ideal mártir

Okupas irmandiñas desamortizan propiedades bancarias
Miña casiña, meu lar
Fame e frío