09/05/16

Reencontrándomonos

Canto tempo pasou desde a última quedada? Quizais as células xa non son as mesmas que as que había daquela... Algo de min permanece porén. Ímola virando.