05/06/11

Advertencia: o seguinte texto pode ferir sensibilidades.

Cago na pega rabilonga do carallo! Púxome o coche perdido.